Schoolplan Op Dreef

Het nieuwe schoolplan van Op Dreef, opgesteld voor de periode januari 2020 tot december 2023, ligt ter goedkeuring bij de MR.