Schoolplan Op Dreef

Het schoolplan bevat de plannen die we komende jaren willen oppakken binnen onze school. De plannen hebben tot doel de onderwijskwaliteit binnen Op Dreef te optimaliseren en te blijven leren. Deze betreffen het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg.