Aanmelden en inschrijven

Als ouders de keuze hebben gemaakt om hun zoon of dochter bij Op Dreef in te schrijven willen wij er zorg voor dragen dat zij vanaf het eerste moment tevreden kunnen zijn met deze beslissing. Er is een procedure opgesteld om een goede inschrijving te garanderen. Alle partijen wordt verzocht zich aan deze procedure te houden, zodat het kind en de ouders op een positieve manier en met de juiste voorbereiding een schoolcarrière bij Op Dreef kunnen starten.

Ouders zijn altijd welkom om hun kind aan te melden op onze school. Aanmelden gaat via het interesseformulier. U laat hiermee de school weten dat het uw intentie is dat uw zoon of dochter onderwijs zal gaan volgen op Op Dreef. Na het invullen en versturen van het interesseformulier ontvangt u een bevestiging van de managementassistent via e-mail. Uw kind komt dan op de lijst van toekomstige leerlingen te staan en wij houden alvast een plekje vrij in de toekomstige groep.

Wij kennen twee soorten inschrijvingen: van kinderen die vier jaar worden én kinderen die van een andere school komen (zij-instroom). De procedure verloopt voor het grootste deel gelijk aan elkaar, behalve als anders staat vermeld.
 

Inschrijfprocedure

1. Ouders melden hun kind aan bij Op Dreef
Dit kan door middel van het interesseformulier dat u op deze site kunt invullen.

2. Een intakegesprek met de schoolleider
De keuze voor een basisschool vraagt om zorgvuldigheid en daar werken wij graag aan mee. We vertellen u uitgebreid wat u van ons kunt verwachten als uw kind bij ons op school komt. Wat wij van u en uw kind verwachten zullen wij ook uitspreken. Het gesprek voor de inschrijving duurt ongeveer een uur. Wij maken kennis met elkaar, wij bespreken uw kind en u krijgt een rondleiding door de school.

Tijdens het gesprek vult u het inschrijfformulier en de privacyverklaring in. Daarom moet u de volgende documenten meenemen: paspoorten of identiteitskaarten van ouder(s) en toekomstige leerling(en) of verblijfsvergunning of vreemdelingendocument.
Na het gesprek ontvangt u en uw kind een welkomstcadeautje: een gymtas met daarin een informatieboekje met belangrijke informatie over Op Dreef.

NB Voor alle inschrijvingen wordt een gesprek gepland, dus ook als u al een ouder kind heeft dat op Op Dreef onderwijs volgt. Deze gesprekken zullen over het algemeen minder tijd in beslag nemen.

3. Overleg vorige school (alleen voor zij-instroom)
Als een leerling van een andere school komt, is er overleg tussen de oude en de nieuwe school over de onderwijsbehoeftes van het kind. De intern begeleider verzamelt alle belangrijke informatie en adviseert de schoolleider. Daarna besluit de schoolleider of de school de leerling kan bieden wat hij/zij nodig heeft en over kan gaan tot inschrijving bij Op Dreef of dat wij samen met de ouders een andere passende plek voor het kind zoeken.

4. Definitieve inschrijving
Als de schoolleider akkoord heeft gegeven en de nieuwe leerling is minimaal 3 jaar oud volgt de definitieve inschrijving. De managementassistent zet uw kind in het schoolsysteem en geeft de inschrijving door aan de betreffende leerkracht.

5. Contact met de leerkracht
De nieuwe leerkracht van uw kind neemt contact met u op om een datum te plannen voor een eerste schooldag. Voor kinderen die 4 jaar worden en in groep 1 gaan starten wordt er een wenperiode afgesproken vóór de vierde verjaardag. Zo kan uw kind langzaam wennen aan het 'naar school gaan'. Dit gaat om 5 a 10 dagdelen verdeeld over enkele weken. Zij-instromers kunnen vanaf de afgesproken datum volledige weken naar school. 

Belangrijk om te weten:
- Alle inschrijvingen gaan via de schoolleider.
- Het is niet mogelijk een inschrijfformulier in te leveren zonder intakegesprek.
- Leerlingen kunnen op Op Dreef alleen onderwijs volgen als er een inschrijving is geweest.

Wij heten alle leerlingen van Op Dreef zeer welkom en wensen hen en u een fijne schooltijd toe.