Ouderbijdrage

De ouderraad van WereldKidz Op Dreef vraagt van de ouders een (vrijwillige) bijdrage per jaar per kind. Jaarlijks wordt er geëvalueerd of het bedrag van de ouderbijdrage moet worden bijgesteld.

De ouderbijdrage is voor dit schooljaar:
€ 42,50 (1 kind)
€ 85,- (2 kinderen)
€ 110,- (3 kinderen)
€ 135,- (4 kinderen)
 
Deze bijdrage wordt gebruikt om in de school die zaken te bekostigen waar geen vergoeding van het college van bestuur tegenover staat. Zo worden allerlei evenementen bekostigd, zoals het schoolreisje, het sinterklaasfeest en de picknick. Middels een informatiebrief legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders over het gevoerde (financiële) beleid. Zo nodig wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin ouders de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen.
 
Zonder deze bijdrage zijn veel activiteiten niet mogelijk. Wij verzoeken alle ouders daarom ook om deze bijdrage te voldoen. Als het voor u niet mogelijk is om de ouderbijdrage te betalen dan kunt u contact opnemen met Marijn Knevel (schoolleider) om samen een passende oplossing te vinden. U kunt hierbij denken aan een gespreide betaling of een subsidie aanvraag.
 
Het groep 8 schoolkamp staat los van de ouderbijdrage. Hiervoor krijgen ouders van groep 8 een apart betaalverzoek. Dit kost ongeveer € 40,-.