Schooltijden

Weekrooster

maandag tot en met vrijdag:
8.30 tot 10.00 uur lessen
10.00 tot 10.15 uur pauze
10.15 tot 12.00 uur lessen
12.00 tot 12.30 uur pauze
12.30 tot 14.00 uur lessen

In 2017 is Op Dreef overgestapt op een continurooster en het vijf-gelijke-dagen-model. Hier hebben het team en de ouders gezamenlijk voor gekozen om zo meer continuïteit en rust in de school te krijgen.

Continurooster

Het continurooster houdt in dat de leerlingen op school blijven tijdens de pauzes. De pauzes zijn korter dan met een regulier lesrooster. Dit zorgt ervoor dat de lesdagen ook korter zijn. Onder toezicht van de eigen leerkracht lunchen de kinderen in de klas en mogen daarna buitenspelen. De kinderen nemen zelf eten mee van thuis. Doordat er geen wisseling meer is voor de klas, is er meer rust in de klas.

Vijf-gelijke-dagen-model

Het vijf-gelijke-dagen-model zorgt ervoor dat de lesuren gelijk worden verdeeld over alle dagen. Zat er vroeger nog een verschil in lesuren tussen de kleutergroepen en de bovenbouw, nu hebben schoolgaande kinderen van elke groep dezelfde lestijden. Dat wil zeggen 940 uur per jaar. De schooltijden zijn op alle dagen hetzelfde. Na een enquête onder ouders en leerkrachten is er gekozen voor de schooltijden 8.30 tot 14.00 uur.