Ziek of afwezig

Als school en ouders hebben wij de taak om erop toe te zien dat de leerlingen van Op Dreef de lestijd krijgen waar zij niet alleen recht op hebben, maar ook nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Ouders en school hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid en wij streven er dan ook naar om door middel van goed communicatie ervoor te zorgen dat een kind zo min mogelijk schooltijd hoeft te missen.

Ziek of afwezig melden

Als een kind ziek is hoort de leerkracht dit graag zo spoedig mogelijk. Het verzoek is om ziekte vóór 8.30 uur te melden. Een kind ziek melden kan telefonisch op nummer 030 6959033.

Als uw kind om een andere reden afwezig is, bijvoorbeeld in verband met een bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit te melden bij de leerkracht van uw kind zodra het moment van afwezigheid bekend is.