Groep 5-8

In de bovenbouw werken de kinderen steeds vaker in groepjes aan een opdracht. De school kiest voor gedifferentieerd onderwijs. Dit betekent dat het onderwijs aansluit bij de ontwikkeling van individuele leerlingen. Iedere leerling begint in het ‘basisarrangement’. Van daaruit wordt gekeken wat de specifieke behoefte van een leerling is.

Het basisarrangement bevat instructie, lesstof en doelen die in de onderwijswet zijn vastgelegd. Naast het basisarrangement kennen we bij Op dreef ook een verdiept arrangement en een intensief arrangement.
Leerlingen die genoeg hebben aan een kortere instructie en minder inoefentijd nodig hebben, komen in aanmerking voor het verdiepte arrangement. Deze leerlingen leren met behulp van een lesprogramma aangevuld met moeilijkere taken op het gebied van taal en rekenen.
Leerlingen die meer instructie- en inoefentijd nodig hebben, komen in aanmerking voor het intensieve arrangement. Voor deze leerlingen kan ook de basislesstof worden aangepast, dan spreken we over een zeer intensief arrangement. Veel van deze leerlingen gaan voor extra instructie naar een specialistische leraar of komen in de schakelklas terecht.

Binnen de groepen zorgen de groepsleerkrachten ervoor dat elk kind voldoende instructie krijgt en met die instructie aan de gang kan.

De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymnastiek. De gymlessen worden gegeven op dinsdag, woensdag en vrijdag in de gymzaal aan de Gunninglaan langs de Laan van Vollenhove. Het rooster kan variëren. Vanaf groep 3 hebben de kinderen gymkleding (broekje, shirt en schoenen) nodig die weer mee naar huis gaat om gewassen te worden.