Groep 1-2

Kleuters leren spelenderwijs. Bij ons krijgen de kinderen de ruimte om spelenderwijs hun omgeving te verkennen en op deze wijze te leren. Wij werken aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, zoals feest, eten en drinken. 

In ons onderwijs staat taal centraal. Zo wordt er dagelijks voorgelezen en is er een leeshoek te vinden in de klas. Daarnaast stimuleren wij de interactie tussen de kinderen in de verschillende hoeken, denk hierbij aan de huishoek en de bouwhoek. Tevens spelen de leerkrachten regelmatig mee met de kinderen in de verschillende hoeken. Op deze wijze wordt er door de leerkracht extra taal in het spel gebracht. 

Twee keer in de week staat bewegingsonderwijs op de planning. Eén keer in de week door een vakleerkracht en één keer in de week door de leerkracht zelf. De kinderen dragen hierbij gymschoenen (bij voorkeur met klittenband) die op school worden bewaard. 

Bij groep 1-2 wordt de ontwikkeling van de kinderen bijgehouden aan de hand van IEP. Dit is een leerlingvolgsysteem op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen.