Groep 1-2

De schoolbevolking van Op Dreef wordt gekenmerkt door een groot aantal leerlingen met een taalachterstand, daarom is er veel aandacht voor woordenschatonderwijs. Er wordt gericht gewerkt aan doelen. Uit verschillende methodes worden gepaste lessen gehaald.  In onze visie is het belangrijk dat kinderen naast veel taal ook andere zaken leren en dat is met deze werkwijze goed mogelijk.

De organisatorische en methodische samenwerking met de beide inpandige peuterspeelzaal groepen moet hier expliciet genoemd worden, want door de Voor- en Vroegschoolse Educatieve (VVE) aanpak van de taalachterstand komen de kleuters sinds die gerichte aanpak “taalrijker” de school binnen.

Tijdens de kringactiviteit in groep 1-2 worden thema’s geïntroduceerd, liedjes gezongen en mogen de kinderen hun eigen verhaal vertellen. Na de kring gaan de kinderen aan het werk met diverse activiteiten.

Elke dag krijgen de kinderen bewegingsonderwijs in het speciale speellokaal of gaan zij buiten spelen met allerhande materiaal. De lessen worden door de groepsleerkrachten verzorgd. De kinderen dragen hierbij gymschoenen (bij voorkeur met klittenband) die op school worden bewaard. 

Rond tien uur is er de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Vaak sluiten de leerkrachten een dagdeel af met een gezamenlijke activiteit. Dit kan van alles zijn: van een lied zingen tot het vertellen van een verhaal.