Groep 3-4

Op WereldKidz Op Dreef wordt de overgang van groep 2 naar groep 3 zo klein mogelijk gehouden. Aan het begin van groep 3 zijn er nog meerdere speel-leermomenten. Toch is de overgang van het spelende leren in de groepen 1 en 2 naar het gerichte lees-, taal- en rekenonderwijs in groep 3 groot.

De kinderen krijgen nieuwe leerstof vaak tegelijk aangeboden. Nieuwe woorden worden in de groepen veelal klassikaal geoefend. Ook een nieuw rekenprobleem krijgen de kinderen klassikaal aangeboden. Naast deze klassikale aanbieding gebruikt Op dreef verschillende vormen van groeps- en individueel onderwijs. Een goede leerling krijgt zelfstandige (extra) lesstof en kan aan moeilijkere opdrachten werken. De leerling die extra verduidelijking van de lesstof nodig heeft, krijgt een verlengde instructie individueel of in een klein groepje.

In groep 3 wordt ‘Alle kinderen leren veilig lezen’ gebruikt voor het aanvankelijk lezen. Voor het technisch lezen vanaf groep 4 heeft de school ‘Estafette’ in huis. Voor Taal gebruikt men vanaf groep 4 tot en met groep 8 de methode ‘Taalverhaal’, voor Spelling wordt ‘Taalactief’ ingezet. Voor Begrijpend lezen werkt men met ‘Nieuwsbegrip XL'. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 wordt er gewerkt met de recent aangeschafte methode ‘Pluspunt’, aangevuld met ‘Met Sprongen Vooruit’.

De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymnastiek. De gymlessen worden gegeven op dinsdag, 
woensdag en vrijdag in de gymzaal aan de Gunninglaan langs de Laan van Vollenhove. Het rooster 
kan variëren. Vanaf groep 3 hebben de kinderen gymkleding (broekje, shirt en schoenen) nodig die 
weer mee naar huis gaat om gewassen te worden.