Info algemeen

WereldKidz Op Dreef is een openbare basisschool voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar. Dit houdt in dat we open staan voor alle (geloofs)richtingen en culturen. We verwachten van ouders en kinderen dat ze onze openbare identiteit en de daarbij behorende normen en waarden respecteren.

De school staat op een mooie plek in het park in de wijk Vollenhove in Zeist. Er is veel groen in de buurt van de school en de kinderen hebben ruim voldoende speelgelegenheid. De naam van de school heeft geen speciale betekenis en is afgeleid van de doorgaande weg die langs de wijk loopt: de Dreef.

Oorspronkelijk stonden op de plek waar de school nu staat twee kleuterschool gebouwen. Aan het eind van de tachtiger jaren zijn deze twee gebouwen met elkaar verbonden en zo ontstond in een licht gebogen vorm onze huidige school. Door de explosieve groei in de jaren negentig is er naast het hoofdgebouw een tijdelijke locatie geplaatst. In het schooljaar 2014-2015 is er hard gewerkt aan een verbouwing van het hoofdgebouw. Met de realisatie van deze verbouwing kregen we twee extra lokalen tot onze beschikking in het hoofdgebouw, waardoor de extra locatie overbodig werd en is weggehaald.

Naast de twee nieuwe lokalen is er een grote hal gerealiseerd. Deze hal heeft een multifunctioneel karakter: de schoolbibliotheek vindt er zijn plaats, er zijn werkplekken voor leerlingen, de ruimte kan ingezet worden voor extra begeleiding, de tussenschoolse opvang en het geven van cursussen aan ouders van leerlingen van onze school. Deze cursussen worden vaak in samenwerking met Meander-Omnium, de gemeente Zeist (Op Stap , Opstapje VVE thuis) en het ROC georganiseerd. Daarnaast kunnen er activiteiten in het kader van de Brede school plaatsvinden. Een echte ontmoetingsplaats!