Info algemeen

Op Dreef is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland, met de merknaam WereldKidz. Er zijn 32 WereldKidz-scholen in 6 gemeenten. Elke school heeft een eigen onderwijsprofiel. WereldKidz-scholen verschillen en stemmen hun onderwijs af op de eigen kinderen en hun omgeving. Op wereldkidz.nl is meer informatie hierover te vinden.

WereldKidz Op Dreef is een openbare basisschool voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit houdt in dat wij open staan voor alle (geloofs)richtingen en culturen. Wij verwachten van ouders en kinderen dat zij onze openbare identiteit en de daarbij behorende normen en waarden respecteren.

Op Dreef staat op een mooie plek in het park in de wijk Vollenhove in Zeist. Er is veel groen in de buurt van de school en de kinderen hebben ruim voldoende speelgelegenheid. De naam van de school heeft geen speciale betekenis en is afgeleid van de doorgaande weg die langs de wijk loopt: de Dreef.

In de loop der jaren is de school een aantal keer verbouwd en gerenoveerd. Bij de laatste grote verbouwing kreeg Op Dreef twee extra lokalen en is er een grote hal gerealiseerd. Deze hal heeft een multifunctioneel karakter: diverse schoolactiviteiten vinden er plaats, de schoolbibliotheek is er gesitueerd, er zijn werkplekken voor leerlingen, de ruimte kan ingezet worden voor extra begeleiding en het geven van cursussen aan ouders van leerlingen van onze school. Deze cursussen worden vaak in samenwerking met Meander-Omnium, Gemeente Zeist (Op Stap , Opstapje VVE thuis) en het ROC georganiseerd. Het is een echte ontmoetingsplaats!