Nieuwkomersklassen

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn er twee nieuwkomersklassen bij Op Dreef. Nieuwkomersonderwijs is voor kinderen die net in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog niet beheersen. Het doel is om de schoolse basisvaardigheden en de Nederlandse taal zo snel mogelijk eigen te maken, zodat deze leerlingen kunnen doorstromen naar een reguliere groep. Onze nieuwkomersgroepen zijn voor kinderen in gemeente Zeist, Bunnik en Odijk.

De nieuwkomersklas middenbouw is voor leerlingen van 6 t/m 10 jaar en nieuwkomersklas bovenbouw voor leerlingen van 9 t/m 13 jaar. Er wordt altijd per leerling bekeken in welke groep hij of zij het beste past.

Alle kinderen van de nieuwkomersgroepen krijgen elke week TeamUp. TeamUp op School biedt sociaal-emotionele ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd, met als doel het verbeteren van hun welbevinden. TeamUp bestaat uit gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten, waarbij kinderen vaardigheden opdoen die gekoppeld zijn aan sociaal-emotionele thema's, zoals vriendschap en respect. Er wordt weinig taal gebruikt, waardoor het niet uitmaakt hoeveel Nederlands een kind spreekt. Alle kinderen kunnen vanaf dag één meedoen. Plezier en contact maken staan voorop bij TeamUp.