Schoolplan

Met veel aandacht en enthousiasme hebben onze schoolleider en een aantal leerkrachten het Schoolplan Van school naar maatschappij geschreven. Belangrijke uitgangspunten voor het Schoolplan zijn de strategische kaders die door WereldKidz zijn vastgesteld.

Het Schoolplan is een planningsdocument waarin op hoofdlijnen beschreven wordt hoe wij ons verder willen gaan ontwikkelen, uitgaande van onze visie op onderwijs. Het plan gaat over onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg voor de periode januari 2020 tot en met december 2023. Het heeft als doel de onderwijskwaliteit binnen Op Dreef verder te optimaliseren en te blijven leren.