Vergoeding ouderbijdrage

​Vanuit de gemeente worden er verschillende subsidies beschikbaar gesteld voor ouders met een lager inkomen. Door middel van deze subsidies kunnen de kinderen toch genieten van onder andere schoolactiviteiten.

Stichting Leerkansen ondersteunt bij extra kosten voor school en leren. Bijvoorbeeld de ouderbijdrage of de aanschaf van een laptop voor schoolwerk. Dit kan één keer per jaar.

De school kan u helpen met aanvragen. Zoek gerust contact met de schoolleider of de leerkracht van uw kind.

Klik hier voor het aanvraagformulier van Stichting Leerkansen.