Beleid

Op Dreef maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland met als merknaam WereldKidz. De stichting vormt het schoolbestuur van de openbare scholen voor basis-, speciaal- en praktijkonderwijs in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Maarssen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. Het bevoegd gezag van de stichting is in handen van het College van Bestuur en er is een Raad van Toezicht benoemd door de gemeenteraden.