Beleid

Op Dreef maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland met als merknaam WereldKidz. De WereldKidz-scholen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist bieden jonge mensen op weg naar volwassenheid een optimale basis voor de toekomst. Op de scholen wordt nieuwsgierigheid aangewakkerd en ontwikkelen kinderen nieuwe vaardigheden. Kinderen hebben deze vaardigheden in hun latere leven nodig, in het vervolgonderwijs en voor hun verdere sociale en emotionele ontwikkeling. Zo kunnen zij volwaardig aan onze samenleving deelnemen.

Het Strategisch Beleid van WereldKidz vormt de basis voor de plannen die het team van Op Dreef heeft ontwikkeld voor de komende vier jaar. 
Het Schoolondersteuningsplan is op de eerste plaats een centraal basisdocument voor ondersteuning aan de kinderen. Ten tweede is het Schoolondersteuningsplan, samen met het Schoolplan en de Schoolgids, een verantwoording voor het te voeren beleid. De dagelijkse gang van zaken op gebied van ondersteuning is immers gebaseerd op bewuste keuzes. Door het beleid inzichtelijk te maken en het te beschrijven, is er een duidelijke koers.