Schoolafspraken


Wij werken bij Op Dreef aan een veilige en fijne school en verwachten dat iedereen hieraan bijdraagt.
De schoolafspraken gelden voor alle leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen.

Wij respecteren en accepteren elkaar zoals wij zijn.
Wij luisteren naar elkaar en helpen elkaar.
Wij zijn eerlijk en vertrouwen elkaar.

Schoolafspraken

• De deur opent om 8.20 uur. De leerkracht start de les om 8.30 uur (de deur gaat dicht).
• Bij een dichte deur wacht een leerling op de gang tot de leerkracht hem/haar komt halen. Bij de groepen 1-2 en 3 mogen de leerlingen direct (zonder ouder) naar binnen, zodat de les niet te veel wordt verstoord.
• Bij binnenkomst groeten wij elkaar.
• In de centrale hal lopen we op het grijze gedeelte.
• Op de leerpleinen en in de gangen loopt, werkt en praat iedereen rustig, zodat er geconcentreerd gewerkt kan worden.
• Onenigheid en conflicten worden samen opgelost met de leerkracht of de aanwezige pleinwacht.
• De kinderen luisteren naar elke leerkracht.
• We zijn zuinig met schoolmateriaal en het gebouw. Spullen worden netjes behandeld, opgeruimd en gecontroleerd. Kinderen zijn medeverantwoordelijk.
• Ook met spullen van anderen zijn we netjes en vragen we eerst toestemming om iets te lenen.
• Als een leerkracht bezig is met een instructie kan er even niet gestoord worden.
• De teamkamer is voor de leerkrachten.
• De klassen rond is tijdens de pauzetijden om 10.00-10.15 en 12.15-12.30 uur.
• Ouders wachten na schooltijd buiten op het plein als zij hun kind komen halen.
• Na 14.10 uur zijn leerkrachten beschikbaar voor ouders als dit nodig is.

Buitenspeelafspraken

• Iedere groep heeft een eigen buitenspeelmand waar zij voor zorgen.
• Leerlingen spelen met speelgoed van eigen klas.
• Iedereen blijft buiten.
• Alleen in overleg met de pleinwacht mag je naar binnen.
• Op het schoolplein wordt gespeeld met spelmateriaal. Balspellen worden gespeeld op het grasveld, in de kooi en op het tafeltennisveld.
• Aan het einde van de pauze wachten de groepen op een vaste plek en worden opgehaald om naar binnen te gaan.

Klassenafpraken

• Samen met de leerlingen maakt de leerkracht aan het begin van elk jaar nieuwe klassenregels.
• De groep is samen met de leerkracht verantwoordelijk voor het naleven van deze regels.
• Er staat regelmatig een regel centraal, zodat hier extra aandacht aan wordt besteed.