21ste eeuwse vaardigheden

Onderwijs in de 21ste eeuw

De kinderen van nu leven in de 21ste eeuw. Op Dreef wil de kinderen leren om orde en structuur aan te brengen in een wereld waar de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, een wereld die zij straks zelf vorm geven. 21ste eeuwse vaardigheden, zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Deze vaardigheden nemen bij basisschool Op Dreef een belangrijke plaats in binnen het onderwijs.  De visie van Wereldkidz Op Dreef is vooral gericht op het leren door middel van deze vaardigheden. 
Op Dreef kiest er dan ook voor om een ononderbroken ontwikkeling mede mogelijk te maken en kinderen te leren alleen en samen te leren. Kinderen mogen leren zelfstandige keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en hun omgeving. 
Met elkaar leren werken en leven in een wereld vol verschillen, onze multiculturele samenleving.


Ook de rol van de leerkracht is hierin erg belangrijk. Naast dat de leerkracht een sturende en observerende rol heeft in het instrueren en het bepalen en aanbieden van het aanbod aan lesstof en activiteiten, is het ook belangrijk een rol als coach en begeleider aan te nemen: leerlingen zelf met leervragen laten komen en daar op inspelen; leerlingen een onderzoekende houding aan laten nemen om tot oplossingen te kunnen komen; leerlingen verantwoordelijkheid laten dragen voor hun handelen en hierop laten reflecteren.