Schoolondersteuningsplan

In het Schoolondersteuningsplan van WereldKidz Kievit, Op Dreef, Hoogstraat en Pirapoleon (cluster ZALM) beschrijven we het onderwijs en de begeleiding die geboden wordt aan alle kinderen op de scholen binnen het cluster. Dit plan is voor leerkrachten, ouders/verzorgers, het bestuur van WereldKidz Stichting Openbaar
Onderwijs Rijn en Heuvelland en de inspectie. Het beschrijft procedures op clusterniveau, schoolniveau en binnen het samenwerkingsverband, met als doel om kinderen onderwijs en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We kijken hierbij naar de ontwikkeling van het kind op cognitief, sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.