Schakelklas

In de schakelklas wordt extra ondersteuning gegeven aan leerlingen die dat, naast het intensieve aanbod in de eigen groep, nodig hebben. Dit gebeurt onder schooltijd. Het gaat om ondersteuning op het gebied van taal: beginnende geletterdheid voor groep 2 (de “voorschotbenadering” voor het leren lezen in groep 3), technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, zinsbouw, spelling, ontleden, rekentaal (o.a. verhaalsommen).

De leerlingen, uit de groepen 2 tot en met 8, zijn verdeeld in kleine niveaugroepen. De ondersteuning is tijdelijk en gericht op het weer goed kunnen aansluiten bij de instructies en verwerking in de eigen groep.

Regelmatig wordt door de schakelklas leerkracht de voortgang besproken met de groepsleerkrachten. Daarbij wordt het effect van de extra ondersteuning geëvalueerd en het aanbod waar nodig aangepast. 

De groepsleerkrachten vragen de ouders van leerlingen die voor de schakelklas in aanmerking komen toestemming voor de extra ondersteuning buiten de groep en houden de ouders op de hoogte van de voortgang.