Ons onderwijs

Zoals bij de meeste basisscholen zijn de groepen bij WereldKidz Op Dreef onderverdeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Dit schooljaar werken wij met acht groepen.

Het geven van onderwijs zien wij als een doorlopend proces. Dat proces begint eigenlijk al bij de peuters en houdt niet op aan het eind van groep acht, maar zet zich voort in het voortgezet onderwijs. 

De kinderen krijgen de leerstof op meerdere niveaus 
door de leerkracht aangeboden op diverse instructiemomenten. Toch past niet elk kind even goed in dit systeem. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Het ene kind leert sneller dan het andere en er zijn ook kinderen die wat meer moeite met de leerstof hebben. 

Gedifferentieerd onderwijs bij WereldKidz Op Dreef betekent onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van elke leerling. In principe begint elke leerling in de zogenaamde reguliere of basis arrangement. Wanneer een leerling naast het basis arrangement specifieke leerbehoeften heeft, kunnen we een ander arrangement inzetten. Het basis arrangement bevat instructie en lesstof die wij in principe elke leerling aanbieden en richt zich op de doelen zoals die in de onderwijswet zijn vastgelegd. Naast het basis arrangement kennen we bij Op Dreef ook een verdiept arrangement en een intensief arrangement. Leerlingen die behoefte hebben aan een kortere instructie en minder oefentijd nodig hebben, komen in aanmerking voor het verdiepte arrangement. Deze leerlingen leren met behulp van een verdiept basisprogramma aangevuld met moeilijkere taken op het gebied van taal en rekenen. 

Leerlingen die meer instructie- en oefentijd nodig hebben, komen in aanmerking voor het intensieve arrangement. Voor deze leerlingen kan ook de basis lesstof worden aangepast, dan spreken we over een zeer intensief arrangement. Veel van deze leerlingen gaan voor extra instructie naar een specialistische leraar of komen in de schakelklas terecht. Binnen de groepen zorgen de groepsleerkrachten ervoor dat elk kind voldoende instructie krijgt en met die instructie aan de slag kan.