Kijk, Op Dreef!

Inspectie positief over het bestuur van WereldKidz

Tenminste één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder schoolbestuur in Nederland. Van eind december 2017 tot en met februari 2018 is dit vierjaarlijks onderzoek bij WereldKidz uitgevoerd. Op 10 WereldKidz scholen heeft er een verificatieonderzoek plaatsgevonden.

Het inspectierapport bevestigt dat het goed gaat met WereldKidz. Daar zijn wij blij mee! Wij kunnen met gepaste trots zeggen: “Wij doen het samen en wij doen het goed”. Dat is belangrijk voor alle kinderen binnen WereldKidz, die recht hebben op uitdagend, toekomstgericht onderwijs. Het volledige rapport kunt u hier inzien.

“Het bestuur heeft goed in beeld hoe de kwaliteit van het onderwijs op zijn scholen is en stimuleert
dat de scholen hun onderwijs blijven verbeteren. Opvallend is de manier waarop het bestuur van
WereldKidz er in slaagt zijn missie 'samen leren' in de hele organisatie overtuigend te laten zien. Ook
is WereldKidz een financieel gezonde organisatie.”
Media
  • Logo Bedrijfsbureau-Wereldkidz 1.jpg