Kijk, Op Dreef!

Positieve interne audit

Vorige week woensdag heeft er bij Op Dreef een interne audit plaatsgevonden. De interne audits worden binnen WereldKidz ingezet om de kwaliteit binnen de stichting op peil te houden. Tijdens een interne audit bezoeken schoolleiders en directeuren andere scholen om te kijken hoe het daar gaat. Het doel is om objectief in kaart te brengen wat er goed gaat en welke ontwikkelmogelijkheden er zijn.


De auditcommissie, bestaande uit directeur Gaby en schoolleiders Hanneke en Bea, is op bezoek geweest bij Op Dreef. Zij hebben gekeken naar vier punten die de kwaliteit van het onderwijs moeten verzekeren: 
1. welbevinden en betrokkenheid kinderen; 2. afstemming onderwijsbehoefte kinderen; 3. onderwijsresultaten en analyse; 4. professioneel samenwerken en leren team.


Om dit te onderzoeken heeft de auditcommissie diverse documenten en beleidsstukken doorgenomen. Daarnaast hebben zij door de school gelopen, in de klassen gekeken, met de directie, intern begeleider, leerkrachten en leerlingen gesproken en het team heeft een presentatie aan de commissie gegeven.


Aan het einde van de dag heeft het team van Op Dreef waardevolle terugkoppelingen gekregen van de auditcommissie. Hieronder leest u een aantal positieve punten.

- De visie van 21e eeuws onderwijs is goed terug te zien in de school en het onderwijs. Deze keuze op 21e eeuwse vaardigheden en de gouden weken is een gouden zet!

- Leerlingen voelen zich veilig en hebben het gevoel hulp te krijgen als zij dit nodig hebben. De leerlingen komen ambitieus over en werken doelgericht aan hun eigen ontwikkeling. Zij zijn trots op zichzelf en de school. 

- De resultaten zijn op orde en de eindresultaten boven verwachting. De leerkrachten kunnen veel dragen en zijn vaardig. Er is een afgestemd onderwijsaanbod met veel aandacht voor woordenschat.

- Het team is professioneel, ambitieus en bevlogen. Zij werken samen aan de kwaliteit van de school.

Tevens heeft de auditcommissie punten voor ontwikkeling genoemd. Hieronder leest u een aantal ontwikkelpunten.

- De wens van de leerlingen om meer schoolbrede vieringen in de grote hal te houden.

- Samen zorgen dat de nieuwe leerlingen en de teamleden van Koppel na de fusie één worden met Op Dreef.

- De mogelijkheden van zelfstandig werken en het verdiepte onderwijsaanbod verder ontwikkelen.

- Van rapport naar portfolio.

- Leerkrachten kunnen elkaars expertise gebruiken om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld door bij elkaar in de klas te kijken.

De auditcommissie heeft in het eindgesprek nogmaals teruggegeven dat het inspirerend was om bij Op Dreef op bezoek te zijn. Op Dreef mag trots zijn op de school, de leerlingen en de leerkrachten en wat zij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld! 

Media
  • goed